Rouwcentrum Van Kessel (Elkerliek)
Dunantweg 16a
Deurne
Uitvaartcentrum 't Brummelhuis
Uitvaartcentrum ’t Brummelhuis
Sint Willibrordusplantsoen 6
Deurne
Uitvaartcentrum ’t Vlinderhuis
't Hoogh Huys 3
Gemert

Disclaimer

Deze disclaimer is auteursrechtelijk bezit van Van Kessel Uitvaartverzorging. Hierop is het auteursrecht van toepassing.

De hierna genoemde regels zijn van toepassing op onze volledige website. Deze disclaimer blijft ook bij wijzigingen of aanvullingen op deze website, intact. Aan onvolledigheden, onjuistheden of fouten in de website kunnen geen rechten ontleend worden. Van Kessel Uitvaartverzorging kan de website verwijderen zonder voorafgaande aankondiging.

Bij het bezoeken van onze website gaat u akkoord met het volgende:
Elk gebruik van de inhoud van deze website in de vorm van kopie of op welke andere wijze dan ook is voorbehouden aan Van Kessel Uitvaartverzorging. De content van de website in tekst, vorm, fotografie en film is volledig eigendom van Van Kessel Uitvaartverzorging.

Het is verboden om content van deze website in welke vorm dan ook, te kopiëren of gebruiken zonder voorafgaande toestemming. Schade in welke vorm dan ook en eventuele nadelen ten gevolge van de inhoud van de site of gebruik daarvan zijn voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud en/of het gebruik van deze website alsmede de op deze website voorkomende tekst, vorm, fotografie en film.

Spiegel reclamestudio bv. behoudt zich het recht voor de pagina middels statistieken onaangekondigd te monitoren en gebruik te maken van de gegevens uit de statistieken.
Bij het bezoeken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Persoonlijke informatie ontleend aan uw bezoek aan deze websites of het verzenden van mail via deze sites zal door ons in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Verkregen informatie zal niet door ons aan derden worden afgestaan of gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor zij bestemd is.